X

Aşık Etme Büyüsü

Büyü Nedir?

Büyü (Büy/Büğ/Böğ) kelime kökeninden gelmekle birlikte ‘etki’ anlamını taşır. Büyü veya diğer bir deyişle sihir, doğaüstü varlıkların gerçek dünyadaki kişi ve olayların üzerinde etki edebilmesidir. Bu paranormal etki bu konuya tam hâkim olan kişilerin sayesinde istenildiği gibi yönlendirilebilir. Büyü ile uğraşan kişilere büyücü ya da sihirbaz denilir. Günümüzde bu isimleri modern bir tabirle medyum olarak kullanıyoruz. Büyü de ilimdir. Mistik topluluklarda ya da kabilelerde büyü yapabilen kişinin doğuştan gelen bir yeteneği ve doğaüstü güçleri kontrol edebilmek için önderlik ruhuna sahip olduğu inanışı yaygındı.

Büyü tek tanrılı dinlerde ve doğa dinlerinin hepsinde vardır. Misal, Türklerin eski dini olan Şamanizm’de büyü dinle özdeşleşmiştir. Büyü yapan kimseler de toplumda oldukça saygı görürlerdi. Yılanın değiştirdiği deri veya sirke, uygulanan büyüden korunma yollarından bazılarıdır

Birazdan detaylı olarak inceleyeceğimiz konular hakkında da kullanılacak materyal ve söylemleri yönlendirebilecek ilme sahip kişilerden mutlaka yardım alınması gerekir.

Büyü yapılırken kıl, kan, tırnak gibi doğrudan bağ kurulabilecek materyallerin yanı sıra büyü yapılmak istenilen kişinin bir eşyası da kullanılabilir. Büyü, uzaktan da etki edebileceği gibi, bazı durumlarda bir yiyecek veya içeceğin büyünün tutmasını istediğimiz kişiye yedirilmesi veya içirilmesi gerekir. Ayrıca büyüde kukla gibi ‘benzerini’ yapmak, yani kopya (simulakrum) adı verdiğimiz işlemler de uygulanabilir.

Büyücü kimse, bu eşyaların tümünü ve yanı sıra, çeşitli söylemler, semboller ve duaları kullanarak bu psişik seansları yönetir.

Büyü Türleri

Büyüler, kara büyü ve ak büyü olmak üzere ikiye ayrılır. Ak büyü; tamamen iyi niyetle yapılır. Kişilerden herhangi bir çıkar gözetilmez. Ruhsal şifacılık da bu büyü türüne dâhildir. Ağırlıklı olarak dualar kullanılır. Kara büyü de ise, istenirse kötü niyetli de kullanılabilir. Zarar vermek, maddi ve manevi çıkar sağlamak amacıyla yapılabilir. Genellikle biraz önce yukarıda saydığımız kişiye ait bağ kurulabilen ya da direkt olarak kendisine ait eşyalar ve bir takım tılsımlar kullanılarak yapılır.

Büyü Ne Zaman Yapılır?

Her büyü için belirli uygulama saatleri vardır. Her büyünün ne kadar süreyle tatbik edileceği, hangi duaların ve söylemlerin hangi dillerde okunacağı yine bu konuda yeterli kişilerce belirlenecektir. Unutmamak gerekiyor ki yapılan büyünün tutup tutmaması tamamen bu farklılıklara bağlıdır. Medyumlar genellikle büyü saatinin tan ağarırken ve gece yarısından sonra olduğunu söylerler. Ayrıca ay döngüleri ve büyüyü yaptıran kişi eğer kadınsa, adet döngüleri de buna etki eder. Yine bu konuda da medyumun vereceği tavsiyelere uyulmalıdır.

Büyü çeşitleri içinde en fazla talep edilen belki de aşk büyüsüdür. Aşk büyüsü bir kimseyi bir kimseyi kendinize âşık etmek, bağlamak amacıyla kullanılır. Büyü yapılan kişi, büyüyü yaptıran kişiye müthiş bir etkiyle âşık olur, bağlanır, gözü ondan başkasını görmez. Bu büyü yeni bir kişiye yapılabileceği gibi, sözlü, nişanlı, evli kimseler için de yapılabilir. Karşınızdaki kişiyle aranıza bir soğukluk girdiğini düşünüyorsanız, başka nedenlerden dolayı sizden uzaklaştıysa, aranızda artık eskisi gibi bir muhabbet yoksa aranızdaki ilişkiyi yeniden alevlendirmek için aşk büyüsü kullanılabilir. Tabi yine defaten de belirttiğimiz gibi aşk büyüsü mutlaka bu konuda uzman bir medyum desteğiyle gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde karşınızdaki kişi sizden soğuyabilir, doğaüstü güçlerin bilinçsiz yönlendirilmesiyle geri dönüşü olmayan bir yola girilebilir.

Sitemizde bu konuda yardım alabileceğiniz birçok içerik bulabilirsiniz. Verilen numaradan birimle direkt olarak iletişime geçmeniz en doğrusu olacaktır.